'; | Klimahusets endringseksperiment
Syklande biologistudent med ei forkjærleik for korttidsprosjekter som dette. Heldt på med eit liknande prosjekt før eg flytta til Brasil og falt tilbake til gamle kjøtetersyndar.
Min utfordring
Ete mindre fisk/kjøt (maks 43dager i veka)

Dag 6:

Dag 1 og 2 blei det juksa litt, då eg spiste opp leverposteien før eg dro på helgetur, og to overskuddswraps som viste seg å innehalde kjøt og fisk. Eg tenker det er betre å spise opp maten enn å kaste den, så får eg berre planlegge betre framover denne månaden.

Utanom det har eg haldt meg kjøttfri sidan start, og det har gått veldig fint. Eg var på tur til Lofoten med utenlandsstudentar, og ikkje den einaste som spiste kjøtfritt. Også ein liten seier at resten av reisefølget blei med på litt kjøttfrie måltider.

Reisen resulterte også i mykje fly og bilkjøring. Eg redder ikkje verden med eit så stort forbruk av drivstoff på ein enkelt helg, men det var den einaste måten å reise på som var oppnåeleg for gruppa.

Er slike helgeturar i det heile tatt mogleg å gjere på ein berekraftig måte? Kanskje Lofoten er ein stad som berre kan reisast til når ein har god tid?