'; Klimahusets endringseksperiment | Klimahusets endringseksperiment

Klimahusets endringseksperiment

Hva skjer når 20 individer eksperimenterer med endring i 30 dager? Følg med her for å få med deg opp- og nedturer, og observer hvordan én liten endring kan utgjøre den store forskjellen.

Mye av det som blir gjort i møte med klimaendringer er tekniske og målbare løsninger. Dette er nødvendig, og spennende, men ofte vanskelig for enkeltindivider å gjøre noe med. Klimahuset har derfor invitert 20 deltakere til et eksperiment: hvilken rolle kan egentlig individer spille i omstillingen til et bærekraftig samfunn?

 

DETTE SKJER

Hver enkelt deltager velger en utfordring, et lite personlig endringseksperiment, og lever med dette i 30 dager. Det er en liten reise.

Underveis deler deltakerne sine tanker og historier med hverandre og med omverden på denne digitale fortellerplattformen.

For å gjøre reisen så innholdsrik og spennende som mulig blir deltagerne fulgt opp med forskning, råd, tips og inspirasjon fra den anerkjente klimaforskeren, Karen O’Brien, og hennes team.

 

HVORFOR KRAFTFULLT

Det finnes én fellesnevner på alle klimaløsninger: mennesker. Det er mennesker som utvikler ny teknologi, det er mennesker som tar avgjørelser i politikk og næringsliv, og det er mennesker som utgjør vårt sosiale og kulturelle felleskap.

Derfor er det også mennesker som skaper og utvikler rom for endring.

Men så er spørsmålet: hvilken rolle spiller du som individ i det store bildet? Hvordan kan du utgjøre den store forskjellen?

I dette eksperimentet gir vi folk mulighet til å gjøre én konkret ting for klima og miljø. Det er enkelt, gøy og overraskende kraftfullt. Ved å bryte ned den store og uoverkommelige klimautfordringen til én konkret handling, og gjøre det til et personlig og overkommelig endringseksperiment, kan plutselig alle bidra med litt.

Ut kommer gode, ærlige og hverdagslige fortellinger om endring. På denne måten endrer vi samtalen om klima –  fra noe teknisk, skummelt og uoversiktlig til noe nært, ufarlig og morsomt.

 

KLIMAHUSET

Prosjektet skjer i samarbeid mellom Naturhistorisk museum og cCHANGE.

Naturhistorisk museum bygger akkurat nå et nytt bygg viet til forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer. Det er dette som skal bli Klimahuset!

Gjennom aktiv formidling, sanselige opplevelser, og utforsking av løsninger på aktuelle klimaspørsmål, skal Klimahuset engasjere de besøkende og samfunnet til endring i bærekraftig retning.

Klimahuset vil stå ferdig før jul 2019 i Botanisk hage på Tøyen. Offisiell åpning er våren 2020.

 

For mer informasjon se Klimahusets nettsider.

 

 

Back