'; Challenge successful | Klimahusets endringseksperiment
Syklande biologistudent med ei forkjærleik for korttidsprosjekter som dette. Heldt på med eit liknande prosjekt før eg flytta til Brasil og falt tilbake til gamle kjøtetersyndar.
Min utfordring
Ete mindre fisk/kjøt (maks 43dager i veka)

Dag +2: Challenge successful

Siste dag av utfordringen gjekk med på juleølsmaking med Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug på Chateu Neuf. Då klokka hadde tikka forbi midnatt kom det julebordsrester frå eit anna arrangement inn til oss og det var berre å forsyne seg. Ribbe i lompe tilrås på det sterkeste, sjølv om det ikkje naudsynlegvis er det mest bærekraftige alternativet.

Sjølv om utfordringa er ferdig, kjem eg ikkje til å slutte å kutte ned kjøttmengden. Noko av det beste med mindre kjøtt i kvardagen er at det blir som eit lite festmåltid kvar gong sjansen byr seg no.

Takk for reisen!