'; Mørkesykling | Klimahusets endringseksperiment
39 år gammel fotojournalist i NRK. Samboer, ingen barn, spiser vegansk mesteparten av tiden. Jeg liker å spille musikk og å være ute, men føler ikke jeg får gjort nok av hverken det ene eller det andre.
Min utfordring
Gå til jobben. Reise fossilfritt.

Dag 12: Mørkesykling

Starta på jobb klokka sju, så måtte sykle i dag. Men det er lov!